2007/434/EG: Beschikking van de Commissie van 21 juni 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 bij pluimvee in Tsjechië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3120) (Voor de EER relevante tekst)