Cauza T-55/19: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2019 — Cham Holding și Bena Properties/Consiliul