Likvidaatiomenettely – Päätös Balva-vakuutusosakeyhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta (Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 280 artiklan nojalla julkaistu ilmoitus)