Kommissionens förordning (EG) nr 584/2004 av den 29 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker