Verordening (EG) nr. 584/2004 van de Commissie van 29 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit