Deċiżjoni (UE) 2019/984 tal-Parlament Ewropew U tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE fir-rigward tal-limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-regoli speċjali dwar it-tul massimu għall-kabini li jagħtu prestazzjoni ajrudinamika, effiċjenza enerġetika u prestazzjoni tas-sikurezza mtejba