Γραπτή ερώτηση E-1082/10 υποβολή: Elizabeth Lynne (ALDE) προς την Επιτροπή. Κάπνισμα και τύφλωση