Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2020 m. vasario 14 d. 2020/C 53/02