Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/99 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van een achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8588)