ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1553/91 της κ. Winifred EWING προς τo Συμβούλιο. ΦΠΑ στα παιδικά παπούτσια