Писмен въпрос E-5159/09, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент относно психичното здраве