Komisjoni otsus, 9. september 1999, millega muudetakse otsuseid 79/491/EMÜ ja 80/765/EMÜ, milles sätestatakse viinamarjakasvatusalade statistiliste põhi- ja vahevaatluste andmete masinloetavale kujule viimise koodid ja standardeeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(1999) 2703 all)