Lieta T-195/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. decembra spriedums — Antwerpse Bouwwerken /Komisija (Publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — References materiālu ražošanas halles celtniecība — Kandidāta piedāvājuma noraidījums — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Līguma dokumentos paredzēta nosacījuma interpretācija — Piedāvājuma atbilstība līguma dokumentos paredzētajiem nosacījumiem — Tiesību pieprasīt paskaidrojumus par piedāvājumiem izmantošana — Prasība par zaudējumu atlīdzību)