2009/595/CE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 iulie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2009/18)