2009/595/EY: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009 , kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/18)