Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 912/2011, 12. september 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril