Toiduainete raiskamise vältimine Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012 . aasta resolutsioon toiduainete raiskamise vältimise ja toidutarneahela tõhususe suurendamise strateegiate kohta ELis (2011/2175(INI))