Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2016/1526 (2016. gada 28. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu