Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9457 – Next Alt/Sotheby’s) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)