Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9457 – Next Alt/Sotheby’s) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)