Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9457 – Next Alt/Sotheby's) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)