Zadeva T-290/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. maja 2020 – Agmin Italy/Komisija (Finančna uredba – Izključitev iz postopkov oddaje naročil in dodelitve subvencij, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije in Evropskega razvojnega sklada za obdobje treh let – Načelo nepristranskosti – Pravica do obrambe – Napaka pri presoji – Očitna napaka pri presoji – Sorazmernost)