Cauza T-290/18: Hotărârea Tribunalului din 13 mai 2020 – Agmin Italy/Comisia („Regulament financiar – Excludere de la procedurile de cerere de ofertă și de acordare de subvenții finanțate din bugetul general al Uniunii și de Fondul European de Dezvoltare pentru o durată de trei ani – Principiul imparțialității – Dreptul la apărare – Eroare de apreciere – Eroare vădită de apreciere – Proporționalitate”)