Kawża T-290/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Mejju 2020 – Agmin Italy vs ll-Kummissjoni (“Regolament Finanzjarju – Esklużjoni mill-proċeduri ta’ għoti ta’ kuntratti u għoti ta’ sussidji ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-Unjoni u mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp għal tul ta’ tliet snin – Prinċipju ta’ imparzjalità – Drittijiet tad-difiża – Żball ta’ evalwazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Proporzjonalità”)