Lieta T-290/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 13. maija spriedums – Agmin Italy/Komisija (Finanšu regula – Izslēgšana uz trīs gadiem no publiskā iepirkuma procedūrām un tādu subsīdiju piešķiršanas, kas finansētas no Savienības vispārējā budžeta un Eiropas Attīstības fonda – Objektivitātes princips – Tiesības uz aizstāvību – Kļūda vērtējumā – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Samērīgums)