Byla T-290/18: 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Agmin Italy / Komisija (Finansinis reglamentas – Draudimas dalyvauti viešųjų pirkimų ir subsidijų, finansuojamų Europos Sąjungos biudžeto ir Europos plėtros fondo, skyrimo procedūrose trejų metų laikotarpiui – Nešališkumo principas – Teisė į gynybą – Vertinimo klaida – Akivaizdi vertinimo klaida – Proporcingumas)