Asia T-290/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.5.2020 – Agmin Italy v. komissio (Varainhoitoasetus – Hankintamenettelyjen ja unionin yleisestä talousarviosta sekä Euroopan kehitysrahastosta rahoitettavien avustusten myöntämismenettelyjen ulkopuolelle sulkeminen kolmen vuoden ajaksi – Puolueettomuuden periaate – Puolustautumisoikeudet – Arviointivirhe – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)