Sprawa T-75/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 18 lutego 2016 r. przez Carla De Nicolę od postanowienia wydanego w dniu 18 grudnia 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-128/11 De Nicola/EBI