Věc T-75/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2016 Carlem De Nicolou proti usnesení vydanému dne 18. prosince 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-128/11, De Nicola v. EIB