Decyzja Rady z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie odnowienia składu Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego