Pomoc państwa ułatwiająca zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))