Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2010 om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer (KOM(2010)0372 - C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE))