Státní podpora k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))