Jaarregister van de buitenlandse handel van de geassocieerde staten