Kohtuasi C-234/07: Euroopa Kohtu presidendi 29. novembri 2007 . aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik