Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис