Cauza T-292/02: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 iunie 2009 — Confservizi/Comisia ( Ajutoare de stat — Schemă de ajutoare acordate de autoritățile italiene anumitor întreprinderi de servicii publice sub formă de scutiri fiscale și de împrumuturi cu dobândă preferențială — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața comună — Acțiune în anulare — Asociații de întreprinderi — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate )