Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forbrugeres og familiers adgang til lån og kredit — eksempler på misbrug (initiativudtalelse)