Zāles – Tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas EEZ EBTA valstīs 2015. gada otrajā pusgadā