Věc T-218/11: Usnesení Tribunálu ze dne 17. února 2012 — Dagher v. Rada ( „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny — Vynětí ze seznamu dotčených osob — Žaloba na neplatnost — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Mimosmluvní odpovědnost“ )