Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9912 – Genstar/TA/Brinker) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 261/03