Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9912 – Genstar/TA/Brinker) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 261/03