Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9912 – Genstar/TA/Brinker) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 261/03