Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9912 – Genstar/TA/Brinker) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 261/03