Beschikking van de Commissie van 10 juni 1991 om geen gevolg te geven aan de offertes die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving van Verordening (EEG) nr. 1119/91 voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren