Дело C-20/21: Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 13 януари 2021 г. — JW, HD, XS/LOT Polish Airlines