Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 280, 18 listopad 2006