Lepší prístup k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby