Labāka visu darba ņēmēju un pašnodarbināto personu piekļuve sociālajai aizsardzībai