Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/368 (2016. gada 14. marts), ar kuru groza Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret organizācijas Al-Qaida locekļiem un citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem